Skip to content Skip to footer
info

Per què ens cal una direcció pública professional?

Què és la direcció pública professional?

Com canvia, respecte el model actual?

Quins països del món l'utilitzen?

Sabem com afecta a la governança?

Com ho fan els altres països

Ús internacional de la direcció pública professional

0 %
+50% dels estats membres de la UE utilitzen sistemes de direcció pública professional.

El consens entre els experts en gestió pública senyala que la independència i capacitació dels alts càrrecs directius de la administració són elements claus per a la qualitat dels serveis públics.

La proposta

Per una
direcció pública
professional

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 150 la competència exclusiva en matèria de regulació de directius públics. El model des de llavors, però, reprodueix les disfuncionalitats de l'alta administració espanyola, permetent un alt grau de colonització política a posicions directives de responsabilitat.

El 2015 es va aprovar el Projecte de llei pel qual es corregia una part significativa d’aquests aspectes, en la línia de dotar les institucions catalanes de millor capital humà, major intel·ligència rectora i una visió a llarg termini. Notablement:
 • Millora de la transparència i la igualtat d’oportunitats
 • Avenç en el caràcter meritocràtic del procés de selecció de directius públics
 • Progressar cap a la desvinculació de la implementació i avaluació de polítiques públiques del cicle electoral
La proposta, no obstant, mai va superar el tràmit parlamentari, i des de llavors, el sistema de selecció de càrrecs directius ha mantingut les mancances i febleses que pretenia resoldre. Els experts en gestió pública porten anys reclamant aquesta reforma. Signa el manifest i contribueix a millorar la qualitat de governança a Catalunya!

Adhereix-te al manifest!

Per una direcció pública professional

El 2015 es va aprovar el Projecte de llei pel qual es corregia una part significativa d'aquests aspectes, en la línia de dotar les institucions catalanes de millor capital humà, major intel·ligència rectora i una visió a llarg termini. Notablement:

 • Millora de la transparència i la igualtat d'oportunitats
 • Avenç en el caràcter meritocràtic del procés de selecció de directius públics
 • Progressar cap a la desvinculació de la implementació i avaluació de polítiques públiques del cicle electoral
 • La proposta, no obstant, mai va superar el tràmit parlamentari, i des de llavors, el sistema de selecció de càrrecs directius ha mantingut les mancances i febleses que pretenia resoldre. Els experts en gestió pública porten anys reclamant aquesta reforma. Signa el manifest i contribueix a millorar la qualitat de governança a Catalunya!

  %%su firma%%

  Comparteix el manifest amb els teus contactes:

     

  Una iniciativa de